– Jeg har fått drømmejobben, sier Anne Marie Børresen Gramstad

Anne Marie Børresen Gramstad (47) har allerede kommet godt inn i rollen som leder for tiltaket varig tilrettelagt arbeid. Hun tiltrådde stillingen 2. januar. Nå har hun kjøpt seg el-bil. Og farte mellom hjemplassen Lunde, til hovedkontoret i Notodden og reise videre ut til lokasjoner i Nome og Seljord, gjorde det valget enkelt. I tillegg har hun og mannen fem barn, to hunder, og hytte i Fyresdal.
– Det blir jo litt kjøring, sier hun humørfylt.

Stolt og sterk arena

Når jobben som VTA-sjef ved IDEA Kompetanse ble utlyst, var hun ikke i tvil. Anne Marie har jobbet 25 år innen helse, og i Nome kommune i 15 år, som leder i Helse- og omsorgstjenesten. Hun kjente allerede til arbeids – og inkluderingskompetansen i konsernet.

– Siden jeg er Lundehering er forløperne til IDEA Kompetanse i Nome en bedrift, nå konsern, som jeg har kjent til gjennom mange år, fra Lysfabrikken og Lundi-tiden, via KANJA til dagens IDEA. Bedriften har for meg alltid stått som en stolt og sterk arena og bidragsyter for inkludering, mestring og samhold, som på den måten har fylt en stor samfunnsrolle, sier hun.

Verdigrunnlag

– Som leder i Helse- og omsorgstjenesten i Nome kommune har jeg også samarbeidet med, og fulgt bedriften, på flere områder. Jeg visste nok til å ha dannet meg en oppfatning av at konsernet har et viktig verdigrunnlag som appellerer til meg. Derfor ville jeg bli med på laget, forteller hun.
– Jeg har et stort engasjement for å få mennesker til å føle seg sett og verdsatt, og følte at dette vil være en spennende stilling som både vil utfordre og inspirere meg. Jeg har virkelig fått drømmejobben, sier hun glad.

Gode og meningsfulle oppgaver

Hva er dine viktigste arbeidsoppgaver som avdelingssjef i VTA?

– Slik jeg oppfatter det er min viktigste oppgave å lede og samkjøre de ulike lokasjonene og være pådriver og bidragsyter til at vi leverer godt på samfunnsoppdraget vårt som tiltakshaver innenfor VTA-området. Ikke minst for at våre arbeidstakere skal ha gode og meningsfylte arbeidsoppgaver som er tilpasset den enkelte. For å klare dette er det vesentlig å lytte til veilederne og teamlederne med lokalkunnskapen de besitter, og sørge for at de får muligheter til å blomstre og bidra med sin faglighet og kreativitet. Videre ønsker jeg å bidra til at IDEA Kompetanse sine kvaliteter og potensiale er synlig og godt kjent både i lokalt næringsliv, kommune, fylkeskommune og blant innbyggere flest, forteller hun.

Næringsliv og samarbeidspartnere bidrar

Selv om hun er fortsatt er ganske fersk i rollen, opplever hun veldig mye positivitet fra næringslivet og samarbeidspartnere.
– Jeg opplever at det generelt sett er et ønske om å finne løsninger og muligheter. Mange ser viktigheten og det samfunnsnyttige i å sørge for at alle får muligheten til å bidra til verdiskapningen i samfunnet. Det er vi veldig glade for, sier hun.
Hun stortrives på sin nye arbeidsplass.
– Jeg er imponert over en utrolig fin, raus og inkluderende kultur, der alle har møtt meg på en fantastisk måte. Jeg kjenner meg virkelig ivaretatt og tatt inn i varmen, sier den nye avdelingssjefen.

Jobbe hos oss? Se ledige stillinger her