Opplæring med tilskudd gjennom Kompetansepluss

IDEA Kompetanse er en erfaren opplæringsbedrift med bred kompetanse på mange ulike felt. Vi bistår bedrifter og organisasjoner med kompetansehevende tiltak.

Her er noen eksempler på hvilke positive effekter styrking av grunnleggende ferdigheter, inkludert bedring av norskkunnskaper, kan gi:
  • flere ansatte blir rustet til å ta fagbrev eller fagopplæring
  • færre feil og mindre svinn
  • bedre rapportering
  • bedre forståelse av instrukser og rutiner
  • mer selvgående og motiverte ansatte
  • smidigere drift og bedre kundeservice
 
Noen knytter også en generell kompetanseheving i bedriften til nedgang i sykefravær.
 
Vi som opplæringsbedrift ønsker å samarbeide med bedrifter og organisasjoner med opplæringsbehov.
 
Kompetansepluss er myndighetenes satsing på kompetanseheving og skal bidra til at voksne får nødvendige kunnskaper til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Det fungerer som en tilskuddsordning som finansierer opplæring av ansatte. Målet for programmet er at flere kan ta del i opplæring og utdanning og at færre faller ut av arbeidslivet på grunn av manglende ferdigheter. Med Kompetansepluss kan bedrifter gi voksne arbeidstakere mulighet til å styrke sine grunnleggende lese-, skrive-, regne-, muntlige og digitale ferdigheter. 
 
IDEA Kompetanse kan både bistå bedrifter og organisasjoner med søknad om tilskudd samt etter innvilget søknad være ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av opplæringsprogrammet.
 
Et slikt samarbeid kan bli en viktig satsing for bedriften og et livsforbedrende prosjekt for mange ansatte.
 
Vi kommer gjerne på et uforpliktende møte for å diskutere dine behov og hvordan vi kan hjelpe dere å søke midler for kompetanseheving i din bedrifte eller organisasjon.
 
Send inn vårt kontaktskjema ved å trykke på knappen nedefor, så tar vi kontakt med deg. 

handlingsknapp

Eller ta kontakt direkte med ett av våre distriktskontor:

 
Her kan du se flere reportasjer fra bedrifter som har tilbudt kurs til ansatte, med titler som "Springbrett til fagbrev" (se video om Jotun), "Bedre kommunikasjon på arbeidsplassen" osv.
 

HUSK: 
Neste søknadsfrist er 7. desember 2020. 

 

Kompetansepluss

Kompetansepluss

Lurer du på om din bedrift burde søke om midler, så kan du lese om hvorfor du bør satse på kurs på arbeidsplassen. Ta gjerne kontakt med IDEA for å finne ut hvordan dere kan få til dette.

Les mer