Bedriftsrådgivning

IDEA Kompetanse kan hjelpe bedrifter og organisasjoner med å øke jobbnærværet for ansatte gjennom økt arbeidsglede og mestring.

Bedriftsrådgivning

TeamMap med VIP24

TeamMap med VIP24

TeamMap er et verktøy IDEA bruker for å kunne kartlegge samspillet mellom medarbeiderne i et team. Verktøyet synliggjør verdier, interesser og preferanser, og kan brukes til å utvikle hver enkel medarbeider, eller til å bygge gode team med utfyllende egenskaper. Ved hjelp av denne kartleggingen kan man finne styrker og identifisere mulige svakheter i et team for å optimalisere trivsel, effektivitet og mestring. Se mer om TeamMap her:

Les mer
Høyt sykefravær kan være krevende både for bedrift og ansatte. Ofte er det hensiktsmessig med en ekstern, nøytral aktør for å gjennomføre utfordrende prosesser, enten det gjelder kartleggingsbehov eller oppfølging av sykefravær. IDEA tilbyr rådgivningstjenester for bedrifter som har behov for denne type bistand:
  • organisasjonsutvikling
  • prosesser for reduksjon av sykefravær 
  • konflikthåndtering
Et oppdrag starter oftest ved å kartlegge bedrift og ansatte for å avdekke forbedringspotensiale. Vi bistår med utviklingssamtaler på individnivå samt jobber med organisasjonen som helhet.
Våre veiledere er sertifisert i NLP, og er kvalifiserte til på hjelpe i endringsarbeid og målarbeid.
 
Send inn vårt kontaktskjema, så tar vi kontakt med deg, eller ta kontakt med vår markesdskontakt i ditt distrikt:
 
Klikk på bildet for å se vår brosjyre om emnet:
 

Gå til IDEA Jobb & Utvikling