Oppfølgingstiltaket

Oppfølgingstiltaket er et tilbud til deg som jobbsøker med behov for tilrettelegging og oppfølging for å komme ut i et ordinært lønnet arbeid. Du skal få individuelt tilrettelagt oppfølgingsbistand for å få eller beholde ordinært lønnet arbeid.

 

Oppfølgingstiltaket tilbyr individuell kartlegging og bistand for å finne en egnet arbeidsplass. Det kan også innbefatte oppfølging på eksisterende arbeidsplass.

 

Du som jobbsøker får en veileder som fungerer som en samarbeidspartner og støttespiller for både deg og arbeidsgiver i den perioden du er tilknyttet Oppfølging.