Produksjoner

Mekanisk produksjon

Høy kompetanse innenfor bearbeiding av Tynnplate og Sveis.

Vi kan være med ifra idèfasen og helt til ferdig produkt.