Mekanisk produksjon

Høy kompetanse innenfor bearbeidelse av Tynnplate og Sveis

Mekanisk produksjon
  • Knekking

  • Stansing

  • Valsing

  • Maskinering

  • Sveising av stål og aluminium