• Fiskeoppdrett
    Fiskeoppdrett
    Vi gir tegningsutkast og budsjettpris for å vurdere om vi kan kjøre et prosjekt
    Tlf 488 82 111