VTA

Varig tilrettelagt arbeid

IDEA Nome har 23 tilrettelagte arbeidsplasser. Arbeidstakerne har sitt arbeid i ulike grupper eller avdelinger. Vi drifter VTA på vegne av NAV og kommunen.

Vårt hovedmål er å bidra til at den enkelte arbeidstaker får utvikle sine ressurser og kompetanse. Gjennom veiledning, oppfølging og kompetanseheving er målet økt mestring og deltakelse for den enkelte. Et meningsfylt og utviklende tilbud stimulerer den praktiske og sosiale kompetansen. Deltakelse gir mening.

Du kan lese mer om våre produksjoner og tjenester ved å klikke på lenkene for hvert område.

Hvis du vil vite mer om VTA-tiltaket, kan du klikke her