Flisfyring

IDEA Nome eier og drifter to flisfyringsanlegg i Nome kommune. Det ene anlegget leverer varme til grunnskolen og idrettshallen i Lunde. Det andre anlegget er lokalisert i våre egne lokaler på Dagsrudområdet. Anlegget leverer varme til kommunens svømmebasseng og andre kommunale bygg på området. Våre egne lokaler varmes også opp med flisfyring.

 

 
Flisfyring er miljøvennlig

 

I motsetning til kull, gass og olje er flis fra skogen en fornybar kilde til energi og varme. For å optimalisere forbrenningen må en ta hensyn til kvaliteten på flisa. Spesifiserte krav til fliskvalitet, herunder vekt, flisstørrelse og fuktighet, kan være nødvendige for det enkelte brenselanlegg. Praksis ved en del fyringsanlegg er at ulike flismaterialer blandes for å optimalisere forbrenningen.