Vaktmestertjenester

Vi har i mange år tilbudt vaktmestertjenester i Nome kommune. Private, bedrifter og kommunen har brukt oss til mange ulike oppgaver. Vaktmestergruppa er et kjent innslag i lokalmiljøet.

Mye av tida går til plenklipping og kantklipping om sommeren. Gruppa har godt utstyr og god kapasitet. Annet hagearbeid, som trimming av hekker og rydding av uteområder, er en del av tilbudet.

Hogstarbeid, rydding av kjellere, loft, garasjer, vedlikehold av hus og hage, brøytestikker, avfallshåndtering og mye annet inngår i oppdragsmengden.

Vaktmestergruppa produserer og kjører ut flott bjørkeved. Veden legges på plass hos kundene.

Arbeidsleder er godkjent for varme arbeider, kjøring av lift, trafikksikring, hogstarbeid m.m.

Ta kontakt med arbeidsleder Per Jøran Sandstå på telefon 959 44 556 for avtale om oppdrag.