Monteringsavdeling

Vår største kunde på dette området er Søve lekemiljø. Vi har i mange år hatt delproduksjon av utstyr til lekeplasser og parker. Vi har også et godt samarbeid med Ulefos Jernværk, der vi blant annet har ulike pakkeoppdrag. Til området hører også bøying og pakking av notnåler.

Det er svært hyggelig og viktig for oss å samarbeide med lokale bedrifter.

Arbeidet vi utfører krever nøyaktighet og punktlig levering.

Ta kontakt med Gudmund Høvik eller Berit Larsen dersom du trenger delproduksjon, pakking eller levering av andre tjenester.