Full Pakke

Full Pakke er et samarbeid mellom NAV Nome og IDEA Kompetanse.

Full Pakke ble etablert i 2010 og er et samarbeid mellom staten, kommunen og vår bedrift.

Navnet Full Pakke spiller på innholdet i tiltaket. Tilbudet innebærer stor grad av bistand og tilrettelegging. Folk blir hentet hjemme, og det tilbys matpakke.
Det gis tett oppfølging og veiledning. Her skal det gis «full pakke».

Tiltaket er finansiert ved statstilskudd som er gitt til Nome kommune. Nome kommune bruker vår bedrift og vår kompetanse til å utføre tjenesten. Tiltaket bidrar selv til finansiering gjennom ulike arbeidsoppdrag, både for kommunen, boligstiftelsene i Nome kommune, Telemarkskanalen og private.

Som deltaker er du med i ei gruppe som har to veiledere. Gruppa påtar seg mange ulike jobboppdrag: stell av uteområder, vedlikehold av hus, snekkeroppdrag, ryddeoppdrag, skogsarbeid og mye mer. Deltakerne får en allsidig praksis. Målet er å komme ut av dårlige vaner, få kontroll på rusvansker eller andre vansker som hindrer arbeid og deltakelse.

Mange blir formidlet til skole eller arbeid.

Du kan kontakte NAV eller en av veilederne for spørsmål om å delta:

Per Muhr, tlf. 970 44 296