Avklaring og arbeidsrettet rehabilitering

Avklaring og arbeidsrettet rehabilitering er et tilbud til deg som er sykemeldt fra en jobb og har behov for bistand til å komme tilbake i jobb, eller skaffe deg ny jobb.