Ubenyttede ressurser?

TeamMap er en styrt prosess som utføres av IDEA i bedrifter som er interessert i å gjøre et dypdykk i menneskelige ressurser og se på hvilke muligheter det kan gi.

TeamMap er et utmerket verktøy for å hjelpe team som står overfor endringer som f.eks. nye prosjekter, omorganiseringer eller rekruttering. Ved å investere litt tid i en TeamMap-prosess vil man kunne sikre at teamet blir samkjørt og rollene riktig fordelt, og optimalisere forståelse mellom teammedlemmene. Det vil resultere i økt effektivitet og god kommunikasjon, og sikre optimalt samarbeid i bedriften. 

 

En TeamMap-prosess i din bedrift:  

 • optimaliserer ytelsen 
 • identifiserer skjult kompetanse
 • definerer viktige roller 
 • avdekker kompetansebehov i rekrutteringsprosesser
 • danner beslutningsgrunnlag for endringsprosesser
 • styrker teamfølelsen
 • gir inspirasjon

 

Hva får du? 

I en TeamMap-prosess får du følgende: 
 • Våre konsulenter bistår bedriften med å tydeliggjøre ønsker og mål for prosessen.
 • individuell kartlegging av teammedlemmenes ressurser og personlige egenskaper
 • TeamMap-prosessen ledet av sertifisert veileder 
 • forslag til plan for teamets videre arbeid
 • rapport med oppsummering og anbefalinger 
 • oppfølging med leder i etterkant
 
 
 
Samspill skaper resultater! 

 

For mer informasjon, ta kontakt med:

Erik Lien
erl@ideakompetanse.no
tlf.: 412 54 965

erik

handlingsknapp

 

Gå til IDEA Jobb & Utvikling