KarriereUng

Mange unge synes det er en utfordring å velge utdanningsretning og finne ut hva slags jobb de vil passe i. KarriereUng er et konsept designet for å gi individuell veiledning og hjelpe med retningsvalg basert på grundig analyse.

Utdanningsvalgene er mange, og det kan oppleves som en umulig oppgave å velge.

Min vei videre?  

Et av de viktigste valgene du tar i livet er hva du ønsker å studere og jobbe med. Mange opplever en usikkerhet i forhold til hva man bør satse på. Gjennom en dyptgående kartlegging vil du bli bedre rustet til å ta disse valgene og gå en vei som vil være riktig for deg. 

Hva tilbyr vi? 

Ved hjelp av grundig kartlegging og veiledning får du konkrete innspill i forhold til muligheter og veien videre. Vi hjelper deg med å tydeliggjøre dine mål og motiverer deg i prosessen. 
 
Kartleggingen tar for seg personens verdier, interesser og personlige preferanser, og har følgende mål:
  • synliggjøre muligheter i forbindelse med studievalg, fremtidig karriere og fritid 
  • fremme motivasjon, mestring og engasjement
  • skape en meningsfull hverdag med overskudd til å takle små og store utfordringer 

Hva får du?

Med KarriereUng får du:
  • innledende samtale med forventningsavklaring foresatte er velkomne til å være med
  • gjennomføring av kartleggingsverktøyet VIP24 på nett
  • to veiledningssamtaler med sertifisert og erfaren karriereveileder basert på VIP24-kartleggingen
  • utdypende rapport
Prisen på en veiledning er kr 2490,–
 
IDEA Kompetanse tilbyr karriereveiledning både for ungdom og voksne som har behov for bistand til å se nye muligheter for utdanning og jobb. Vi benytter verktøyet VIP24 som grunnlag for den gode samtalen omkring deg, dine ønsker, muligheter og tanker for fremtiden. 
 
For mer info, kontakt:

Telemark

E90F1700

Lill Katrin Nyhus

tlf.: 986 19 987

lny@ideakompetanse.no

Buskerud

b17cd442-1b58-496e-8fb5-85cd4e074127.jpg

Nina Helgesplass

tlf.: 922 89 491 

nmh@ideakompetanse.no

 

handlingsknapp
 
 
 
Gå til IDEA Jobb & Utvikling