Ansatte har i løpet av halvannet år fått muligheten til å «gå på skolen» med IDEA Kompetanse i arbeidstida.

Ulefos AS er en av Nordens ledende bedrifter innen vann og avløp, med fabrikker både i Kongsberg, Ulefoss og en i Finland. Den ærverdige avdelingen i Telemark holder til i det som omtales som Ulefos Jernværk, og har vært i drift siden 1657. I dag er det et moderne jernstøperi, hvor gammelt skrapmetall blir smeltet om til nye produkter, som kumlokk og gategods. Det er en svært viktig hjørnesteinsbedrift i kommunen med ca.130 ansatte som er tilknyttet denne avdelingen. Alle med ulik bakgrunn, kompetanse og nasjonaliteter.

Modernisering gir økt kompetanse

Bedriften har gått gjennom en omfattende moderniseringsprosess, og det har blitt innført nye digitale produksjons- og personalsystemer. Da har det vært viktig å forberede de ansatte til å møte framtidens krav. Sammen med ledelsen så HR-rådgiver Tone Fremgård en mulighet til å gi ansatte et felles kompetanseløft, via tilskuddsordningen Kompetanse pluss.
-I forbindelse med moderniseringsprosessen og nye systemer, har det vært viktig å få de ansatte med, forteller hun.
IDEA Kompetanse er en forhåndsgodkjent tilbyder innen Kompetanse pluss. Siden april 2022 har kursholdere bistått med opplæring i flere emner, alt fra digitale ferdigheter, til basiskompetanse i arbeidslivet.

Digitale ferdigheter

-Det er overraskende hvor mange elementer vi har vært innom, sier Tone Fremgård.
IDEA Kompetanse har blant annet lagt til rette for kursing i digitale ferdigheter.
– Vi har gått gjennom alt fra det grunnleggende som å lage passord og brukernavn, til å huske dem, bruk av e-post, til datasikkerhet og digital identitet, forteller hun.
Deltakerne på Kompetanse pluss-kurset har fått økt kunnskap om Office 365, og om hvordan navigere seg til interne dokumenter, lese og forstå arbeidsinstrukser og prosedyrer. Økte digitale ferdigheter har også vært spesielt viktig med hensyn til helse, miljø og sikkerhet og kvalitet.
HR-rådgiveren håper at det også vil gi utslag i medarbeiderundersøkelsen som kjøres digitalt i november.
– Det er et mål å få opp deltagelsen på medarbeiderundersøkelsen. Da er deltakerne på kurset viktige ambassadører, sier hun.
Bedriften har i samme periode gjennomført et forbedringsprosjekt mot produksjonen som heter «ProduktivitetSpranget». Med blant annet økte digitale ferdigheter, har det resultert i betydelig reduksjon på tidsforbruk på flere arbeidsprosesser.

Det har vært veldig bra å få en sånn mulighet. Spesielt når det gjelder data, og kunne styrke den enkeltes kompetanse

Glad for kompetanseløftet

De ansatte selv er svært fornøyde.
-Det har vært veldig bra å få en sånn mulighet. Spesielt når det gjelder data, og kunne styrke den enkeltes kompetanse, sier leder av fagforeningen Roy Samuelsen.
Deltakerne har kombinert intern opplæring med produksjonsjobben. En dag i uka har kolleger fra ulike avdelinger møttes til undervisning. I høysesongen har undervisningen foregått annenhver uke. Undervisningen har blitt lagt mellom to skift, som har krysset hverandre.
-Det er veldig flott å ha en arbeidsgiver som tilrettelegger for at de ansatte skal få kompetanse, det du lærer vil være med deg hele livet. Det er ikke alle arbeidsgivere som gjør dette for sine ansatte, sier Tommy Flåterud, en av kursholderne ved IDEA Kompetanse.
Han skryter av deltakerne på den interne opplæringen.
-De er flinke til å gjøre hverandre gode. De vil hjelpe hverandre og de bryr seg om jernverket, sier han.

Feirer økt kompetanse: Kollegaene Thomas Larisch, Maung Chung Lian Sa Thin og Ismail Mahamed Ali får kake av HR-rådgiver Tone Fremgård.

Modningsprosess

Kompetanse pluss kurset til Ulefos Jernværk inneholdt også moduler på skriving og lesing. Dette har bidratt til en forbedret kommunikasjon blant alle kollegaene på jobb.
-Vi har klart å finne en form som fungerer. Når vi ser gjennom denne perioden, så legger jeg merke til at deltakerne på kurset i dag er på et annet modningsnivå enn da vi startet. De har blitt tryggere i hele rollen som ansatt, og blitt bedre kjent med hverandre. Dette har virkelig bidratt til å øke samholdet, sier Tone.
-Alle har fått mer forståelse for hele produksjonslinjen. Det er ikke bare hva den enkelte gjør, men hvordan det påvirker hele linjen.
Hun anbefaler andre bedrifter til å benytte mulighetene som ligger i Kompetanse pluss.
– Det har vært krevende og det krever en god plan. Det er viktig å tenke på hvordan man organiserer det, og på hva man ønsker med kompetansehevingen, sier hun og roser samarbeidet med IDEA Kompetanse.
– IDEA Kompetanse har vært veldig dyktige på innholdet. Det har vært en fleksibilitet ved å kontinuerlig se hva som er behovet, noe som har vært viktig for oss. Det har vært veldig tilrettelagt.

Les mer om ordningen her

IDEA Kompetanse og Kompetanse pluss