Tjenester til NAV

I 2022 hjalp IDEA Kompetanse rundt 200 mennesker til å få jobb gjennom våre oppdrag for NAV!

Informasjon om tjenestene vi utfører i samarbeid med NAV finner du i oversikten under.

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Arbeidsforberedende trening er for deg som av en eller annen grunn har vært ute av arbeidslivet en stund eller som er på vei inn i arbeidslivet for første gang. Målet er å styrke dine muligheter for å gå videre i arbeid eller utdanning. På IDEA Kompetanse vil du få tett oppfølging av din egen veileder som hjelper deg med å kartlegge muligheter og prøve ut forskjellige typer arbeidsoppgaver eller jobber. Du får også tilbud om opplæring i arbeidslivskunnskap og andre relevante temaer. Veilederen sørger for at arbeidstreningen blir tilrettelagt etter dine behov, og vil støtte deg gjennom alle aktivitetene i tiltaket. Du vil også delta i læringssenteret vårt sammen med andre i samme situasjon. Vi har et hyggelig og inspirerende miljø med moderne hjelpemidler. Latteren sitter ofte løst, og kaffen er alltid varm!

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Tiltaket Varig tilrettelagt arbeid er for deg som er uføretrygdet eller som i nær fremtid forventes å få innvilget uførepensjon. Målet er å utvikle ressursene dine på en arbeidsplass gjennom å produsere varer eller tjenester. I tillegg kan du kvalifisere deg til jobb i en ordinær virksomhet.

Du vil få arbeidskontrakt og være arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven. På arbeidsplassen vil du få god opplæring og jobbe skjermet om du har behov for det. Det vil tilrettelegges for utprøving i ordinære virksomheter dersom det er aktuelt. Du vil få en egen veileder som sammen med deg vil utarbeide en utviklingsplan og du vil få arbeidsoppgaver som passer spesielt til deg.

Vi har fokus på å skape et godt arbeidsmiljø sammen med gode kollegaer. I tillegg til opplæring og tilrettelagte arbeidsoppgaver, gir vi også tilbud om aktiviteter og sosiale sammenkomster.

Oppfølging

Oppfølgingstiltaket er for deg som arbeidsledig, sykemeldt eller aldri har vært i arbeidslivet tidligere. Målet med tiltaket er å finne en jobb, eller komme tilbake til din nåværende jobb. IDEA vil hjelpe deg med karrierekartlegging, CV, jobbsøknader, intervjutrening og opplæring i relevante temaer. Du vil få støtte av en din egen veileder og han/hun hjelper deg med å finne gode løsninger som gir deg bedre forutsetninger til å lykkes som jobbsøker. I vårt læringssenter vil du møte andre i samme situasjon og bli inspirert og motivert.

I 2020 hjalp IDEA Kompetanse ca. 350 mennesker til å få jobb! Vi vil gjerne hjelpe deg også.

Avklaring

Avklaring er et kortvarig tiltak for deg som har fått endret livs- eller helsesituasjon, eller har vært lenge ute av arbeidslivet, og er usikker på hvordan din fremtidige deltagelse i arbeidslivet skal være. I Avklaring skal vi kartlegge hva som skal til for at du kan delta i arbeidslivet. Vi vil skaffe deg informasjon om arbeidsmarkedet, ulike yrker og jobbkrav. Dersom det er behov for det vil du få prøve ut nye arbeidsoppgaver og eventuelt nye arbeidsplasser. Din egen veileder vil hjelpe deg gjennom prosessen. Hos oss i IDEA har vi alltid fokus på muligheter, og ikke begrensninger! Sammen vil vi finne løsninger og forslag til veien videre i forhold til jobb.

Velkommen!

Kontakt oss

Ikke nøl med å kontakte oss om du har noen spørsmål om tjenestene våre! Her er alltid døren åpen.

Silje Brokke

Avdelingssjef Jobb og Utvikling/ Avdelingssjef Arbeid og Inkludering AFT

Anne Marie Børresen Gramstad

Avdelingssjef Arbeid og Inkludering VTA