Varig tilrettelagt arbeid

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) tilbyr personer med ulik uføregrad arbeid og aktivitet. Tiltaket bidrar til å vedlikeholde og utvikle den enkeltes ressurser og kompetanse gjennom tilrettelagte arbeidsoppgaver. Personen er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og det ligger en arbeidskontrakt til grunn for arbeidsforholdet.
 
Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Likevel vurderes det jevnlig om det er aktuelt med formidling til ordinært arbeid, utdanning eller overføring til andre arbeidsmarkedstiltak. Arbeidet er tilrettelagt for hver enkelt, og arbeidsoppgavene som tilbys evalueres kontinuerlig og endres ut fra de behov og forutseninger arbeidstakeren til enhver tid har. I tillegg til produksjonsrettet virksomhet tilbys arbeidstakerne arbeid innenfor næringer som service, omsorg, handel etc. Dette gir kompetanse som øker arbeidstakernes muligheter for integrering i lokalmiljøet.