Varig lønnstilskudd

NAV og IDEA Kompetanse kan i samarbeid tilby personer med varig nedsatt arbeidsevne varig lønnstilskudd internt i IDEA Kompetanses avdelinger. Tiltaket er tidsubestemt, men evalueres jevnlig i samarbeid med NAV, men målet for dette tiltaket er også ordinært arbeid på sikt.