Arbeidsforberedende trening (AFT)

Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til å styrke mulighetene for å få ordinært arbeid.

Dette er et tilbud til deg som har nedsatt arbeidsevne og sammensatte bistandsbehov, og som har særlig usikre yrkesmessige forutsetninger. Det er tett oppfølging og tilrettelegging av veileder med sikte på å komme ut i ordinært arbeid.

Tiltaket har varighet på inntil ett år, og blir evaluert i samarbeid med NAV.