Jobb-BØlgen

Jobb-BØlgen er et tilbud IDEA Kompetanse leverer til Bø kommune.

Tilbudet er primært til personer i integrasjonsprogrammet for minoritetsspråklige. Formålet med Jobb-BØlgen vil være å øke livskvaliteten til brukerne av tilbudet. Gjennom realistisk arbeid, kartlegging og introduksjon til næringslivet internt i tilbudet, skal deltaker gradvis nærme seg ordinær arbeidssøkerstatus og ordinært arbeid.

IDEA Kompetanse tilbyr i tillegg praksisoppfølging ute i det ordinære arbeidsmarkedet for alle deltakere i Jobb-BØlgen, og som har dette som en del av sin handlingsplan.