Folk i helse utdanner varme hender

Folk i helse er pilotprosjektet som gir jobbsøkere muligheter innen ...