Ta fagbrev hos oss

IDEA Kompetanse bidrar til menneskers utvikling og tilbyr yrkesfaglig opplæring innenfor flere fagområder.

Fagopplæring

IDEA Kompetanse tilbyr fagopplæring og har disse godkjente lærebedriftene, IDEA Kompetanse Arbeid og Inkludering, IDEA Plast og Mekanisk og IDEA barnehager Notodden og Kongsberg.

IDEA Kompetanse legger til rette for lærlinger, lærekandidater, praksiskandidater, fagbrev på jobb og for lærekandidater som har behov for individuelt tilpasset oppæring.

Fagløp

Hos oss kan du ta fagbrev innenfor en rekke forskjellige fag. Blant annet:

 • Barne- og ungdomsarbeider
 • Produksjonsteknikk
 • Platearbeider
 • IKT-Service
 • Restaurant- og matfag
 • Baker
 • Konditor
 • Kokk
 • Institusjonskokk
 • Salg- og service
 • Logistikk
 • Vaskerioperatør
 • Kontor og administrasjon

Tilpasset fagløp

IDEA Kompetanse er medlem i opplæringskontoret Oktav, et tilbud under Vestfold og Telemark fylkeskommunes videregående utdanning, dette er et tilbud for oppfølging av lærekandidater med behov for tilpasset fagopplæring.

For å søke om lærekandidatplass gjennom OKTAV må du ha ungdomsrett, den gjelder fra du går ut av ungdomsskolen. Mange unge har læretid i bedrift som en del av sin videregående opplæring. Hovedregelen er 2 år på skole og 2 år i bedrift. Hele retten må brukes innen utgangen av det året du fyller 24 år
Du må ha behov for omfattende individuell tilrettelegging på arbeidsplassen. IDEA som medlemsbedrift i Oktav tilbyr spesielt tilrettelagte opplæringsplasser. Den individuelle opplæringsplanen skal utarbeides ut fra en realistisk vurdering av lærekandidatens muligheter. Planen skal kunne endres underveis i opplæringen.

Kontakt oss

For spørsmål rundt fagopplæring via IDEA Kompetanse, kontakt Beate Stavland.

Beate Stavland-Frantzen