Stillinger

IDEA Kompetanse er en spennende arbeidsplass med lokasjoner i Telemark og Buskerud.

Stillinger

IDEA Kompetanse har ambisjon om å være en arbeidsplass der resultater, utvikling og samspill mennesker imellom er særdeles viktig. Arbeidets art og bedriftens hovedoppgave medfører hyppig og utbredt kontakt med ansatte, jobbsøkere, kunder, leverandører og et nettverk av forbindelser og interessenter. For bedriften er det viktig å utvikle og rekruttere ansatte som tenker resultater, innovasjon og bidrar til et godt arbeidsmiljø, med basis i god fagkunnskap, fleksible holdninger og bedriftens kjerneverdier - tillit, engasjement, lojalitet og likeverd.

 

Ledige stillinger:

Nedenfor ser du ledige stillinger. Dersom det ikke er noen stillinger, betyr det at vi for tiden ikke har noe ledig.

 

Generell jobbsøknad:

Send gjerne en generell søknad med CV dersom du ønsker å jobbe i IDEA Kompetanse. Generelle søknader til personalfunksjonen vil bli oppbevart inntil 1 år frem i tid, deretter slettet. 

Generell søknad sendes gun@ideakompetanse.no