Selskapsinformasjon

IDEA Kompetanse AS er et arbeids- og inkluderingshus med et morselskap og fire datterselskap hvor det i alle selskapene er stort fokus på arbeidsinkludering.

Styreinformasjon
Visjon og verdier
Formål
Miljø og Kvalitet

Visjon og verdier

Vår visjon:

Samspill skaper resultater

Våre kjerneverdier er TELL;

ved at det er samsvar mellom ord og handling. Våre kunder, leverandører og kollegaer skal erfare at vi er til å stole på og at vi ivaretar våre forpliktelser.

ved å vise arbeidsglede, innsats og samfunnsansvar

til normer og regler, basert på gjensidig respekt og ansvar for hverandre og bedriften.

for livssyn, kulturell bakgrunn, organisasjonstilhørighet, mellom kjønn, ulik sosial bakgrunn, funksjonshemming og lignende

Formål

Selskapet skal være morselskap i arbeid- og inkluderingskonsernet IDEA Kompetanse. Selskapet skal eie og utvikle selskaper som har til formål å bidra i konsernets arbeids- og inkluderingsvirksomhet. Selskapet skal eie selskap som skal være kvalifisert for arbeidsmarkedstiltak med spesifikke krav, tiltaksarrangør e.l. Selskapet skal forvalte konsernets bygg og produsere fellestjenester for datterselskapene. Selskapet har et ideelt formål og eventuelle overskudd skal reinvesteres i virksomheten for å fremme formålet. Selskapet kan ikke gi utbytte.

Selskapets formål er å være en kvalifisert tilbyder for varig tilrettelagt arbeid og andre arbeidsmarkedstiltak med krav som tiltaksarrangør eller lignende for skjermet sektor. Selskapet skal produsere øvrige arbeids- og inkluderingstjenester og tjenester beslektet med dette for å møte samfunnets og arbeidslivets behov for arbeidsinkludering, opplæring, kvalifisering og endring. Selskapet har et ideelt formål og eventuelle overskudd skal reinvesteres i virksomheten for å fremme formålet.

Selskapets formål er å tilby leveranser knyttet til konkurranseutsatte arbeidsmarkedstiltak og tjenester beslektet med dette for å møte samfunnets og arbeidslivets behov for arbeidsinkludering, opplæring, kvalifisering og endring.

Selskapets formål er å være leverandør av rotasjonsstøpte plastprodukter og plastbaserte systemløsninger, samt mekanisk produksjon. Selskapet skal være en aktiv bidragsyter for å møte samfunnets og arbeidslivets behov for arbeidsinkludering.

Selskapets formål er å drive barnehager og tjenester med naturlig tilknytning til dette. Selskapet skal være en aktiv bidragsyter for å møte samfunnets og arbeidslivets behov for arbeidsinkludering.

 

Vi skaper unike verdier gjennom utvikling av menneskelige ressurser – tjenesteyting og produksjon.

 

Styre og eiere

Styreleder:

 • Pål Kristiansen

Styremedlemmer:

 • Lise Wiik
 • Olav Kasland
 • Evy Ann Buverud
 • Stig H. Kjeldal (varamedlem Britt Gursli Tobro)
 • Else Merete Deblitz-Etholm (ansattrepresentant)
 • Marianne Barikmo (ansattrepresentant)
 • Torstein Nordheim (ansattrepresentant)
 • Rune Tveiten (ansattrepresentant)

Notodden kommune eier 90 % av aksjene – Nome kommune eier 10 %.

Ledergruppa

Ledergruppa i IDEA Kompetanse består av:

 • Marit Kasin, Administrerende Direktør
 • Gudmund Nørstrud, Administrasjonssjef
 • Silje Brokke, Avdelingssjef
 • Arne Kåre Folserås, Avdelingssjef
 • Frode Iversen, Avdelingssjef
 • Terje Lia, Markeds og utviklingsleder

Miljø og kvalitet

IDEA Kompetanse fokuserer på kontinuerlig forbedring av produkter og prosesser, og har et helhetlig HMSK-system.

Som en del av dette har vi utviklet HMSK-håndboken som beskriver overfor medarbeidere, kunder, leverandører og samarbeidspartnere hvordan vi arbeider med HMSK og internkontroll i konsernet.

IDEA forplikter seg å etterleve godkjente kundekrav og gjeldene lover og forskrifter

Vi er ISO-sertifisert, og vårt ledelsessystem oppfyller kravene i ISO 14001 – 2015 og ISO 9001 – 2015.