Selskapsinformasjon

IDEA Kompetanse AS er et arbeids- og inkluderingshus med et morselskap og fire datterselskap hvor det i alle selskapene er stort fokus på arbeidsinkludering.

Visjon og verdier

Vår visjon:

Samspill skaper resultater

Våre kjerneverdier er;

Et trygt og godt arbeidsmiljø i hele Arbeids og Inkluderingshuset, med fokus på likeverd og spillerom for alle ansatte, deltakere, kunder og samarbeidspartnere.

Et konsern som er fremoverlent, nytenkende og endringsdyktig.

Entusiasme for vårt samfunnsoppdrag med motiverte, lojale og engasjerte mennesker som har arbeidsglede og fokus på at samspill skaper resultater.

En foretrukken arbeidsplass, samarbeidspartner og leverandør med fokus på høy kvalitet og tillit.

Formål

Selskapet skal være morselskap i arbeid- og inkluderingskonsernet IDEA Kompetanse. Selskapet skal eie og utvikle selskaper som har til formål å bidra i konsernets arbeids- og inkluderingsvirksomhet. Selskapet skal eie selskap som skal være kvalifisert for arbeidsmarkedstiltak med spesifikke krav, tiltaksarrangør e.l. Selskapet skal forvalte konsernets bygg og produsere fellestjenester for datterselskapene. Selskapet har et ideelt formål og eventuelle overskudd skal reinvesteres i virksomheten for å fremme formålet. Selskapet kan ikke gi utbytte.

Selskapets formål er å være en kvalifisert tilbyder for varig tilrettelagt arbeid og andre arbeidsmarkedstiltak med krav som tiltaksarrangør eller lignende for skjermet sektor. Selskapet skal produsere øvrige arbeids- og inkluderingstjenester og tjenester beslektet med dette for å møte samfunnets og arbeidslivets behov for arbeidsinkludering, opplæring, kvalifisering og endring. Selskapet har et ideelt formål og eventuelle overskudd skal reinvesteres i virksomheten for å fremme formålet.

Selskapets formål er å tilby leveranser knyttet til konkurranseutsatte arbeidsmarkedstiltak og tjenester beslektet med dette for å møte samfunnets og arbeidslivets behov for arbeidsinkludering, opplæring, kvalifisering og endring.

Selskapets formål er å være leverandør av rotasjonsstøpte plastprodukter og plastbaserte systemløsninger, samt mekanisk produksjon. Selskapet skal være en aktiv bidragsyter for å møte samfunnets og arbeidslivets behov for arbeidsinkludering.

Selskapets formål er å drive barnehager og tjenester med naturlig tilknytning til dette. Selskapet skal være en aktiv bidragsyter for å møte samfunnets og arbeidslivets behov for arbeidsinkludering.

Selskapets formål er å drive barnehager og tjenester med naturlig tilknytning til dette. Selskapet skal være en aktiv bidragsyter for å møte samfunnets og arbeidslivets behov for arbeidsinkludering.

 

Vi skaper unike verdier gjennom utvikling av menneskelige ressurser – tjenesteyting og produksjon.

 

Styre og eiere

Styreleder:

 • Olav Kasland

Styremedlemmer:

 • Mie Jørgensen
 • Torgeir Holla
 • Evy Ann Buverud
 • Stig H. Kjeldal (varamedlem Britt Gursli Tobro)
 • Arnfinn Furdal (ansattrepresentant)
 • Marianne Barikmo (ansattrepresentant)
 • Torstein Nordheim (ansattrepresentant)
 • Rune Tveiten (ansattrepresentant)

Notodden kommune eier 90 % av aksjene – Nome kommune eier 10 %.

Ledergruppa

Ledergruppa i IDEA Kompetanse består av:

 • Tove-Merethe Birkelund, Administrerende Direktør
 • Gudmund Nørstrud, Administrasjonssjef
 • Anne Marie Børresen Gramstad, Avdelingssjef
 • Terje Lia, Markeds og utviklingsleder
 • Silje Brokke, Avdelingssjef
 • Tor Erik Skildrud, Avdelingssjef

Bærekraft

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og skal, sammen med andre tiltak, bidra til Norges arbeid med å møte FNs bærekraftmål nr. 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst, og mål nr.12 om ansvarlig forbruk og produksjon. Redegjørelse om IDEA kompetanse AS aktsomhetsvurderinger vil i henhold til lovverket bli offentliggjort innen fristen 30. juni 2023 på konsernets hjemmesider.

Miljø og kvalitet

IDEA Kompetanse fokuserer på kontinuerlig forbedring av produkter og prosesser, og har et helhetlig HMSK-system.

Som en del av dette har vi utviklet HMSK-håndboken som beskriver overfor medarbeidere, kunder, leverandører og samarbeidspartnere hvordan vi arbeider med HMSK og internkontroll i konsernet.

IDEA forplikter seg å etterleve godkjente kundekrav og gjeldene lover og forskrifter

Vi er ISO-sertifisert, og vårt ledelsessystem oppfyller kravene i ISO 9001-2015 og ISO 14001-2015.