IDEA Kompetanse samler lokale krefter til et felles samarbeid.

Brobyggerprosjektet i Notodden kan være en inspirasjon for andre. IDEA Kompetanse samlet nylig representanter i Seljord kommune til en felles lunsj ved avdelingen i Næringshagen.

Felles mål om bedre opplevelser

-Vi ønsket å samle sentrale funksjoner i kommunen for å snakke om hvordan vi kan samarbeide enda bedre og tettere om vårt felles mål, å kunne gi innbyggerne i Seljord enda bedre opplevelser rundt støtte og bistand når de trenger det, forteller Silje Brokke, avdelingsleder i Jobb og Utvikling.

Brobygger

Anne Kvalheim har i flere år vært prosjektleder for Brobyggerprosjektet i Notodden. Det er et samarbeidsprosjekt med mål om å få til en kobling mellom helse, behandling, arbeid, aktivitet og flyt i tjenester. IDEA Kompetanse ønsker å kunne dra nytte av erfaringene, og hadde blant annet invitert fungerende ordfører Sondre Aasan, kommunalsjef for helse og omsorg Beate Våge Lia, kommunalsjef for samfunnsutvikling og drift Ole Jonny Flatland, avdelingsleder for integrering og voksenopplæring Ronde Schade, fagleder for psykisk helse og rus Roar Finnebråten, samt assisterende leder for NAV Vest-Telemark Solbjørg Frantzen, NAV-veiledere Anita Haugen og Anne Birgit Sollid. De møtte initiativtakerne og veiledere i IDEA, Linda Bakås Råmunddal og Torolf Eid, samt teamleder Beate Jacobsen og avdelingsleder Silje Brokke, over en god lunsj og en god samtale.

Engasjement

-Det Anne Kvalheim fortalte var veldig inspirerende. Og vi hadde gode drøftinger, mange interessante innspill og mye engasjement. Vi tror dette blir starten på noe veldig bra! Samspill skaper resultater, sier Brokke.

LES: IDEA Kompetanse arrangerer egen kveld for ansatte