Hverdagen vår

  • Vi har god voksentetthet.
  • Vi er en fleksibel barnehage, vi har hele og delte plasser og imøtekommer i størst mulig grad foreldrenes ønsker i forhold til dager/turnus.
  • Det er mulig å kjøpe ekstradager.
  • Vi har nært samarbeid med Høgås skole. Vi vektlegger en trygg og god overgang fra barnehage til skole i kjente omgivelser.
  • Vi har et unikt uteområde med skilekanlegg, fotballbane, ballbinge og et flott skogsområde som leke- og læringsarena rett utenfor døren.
  • Vi har et variert og allsidig pedagogisk tilbud. Vi vektlegger å gi barna mange gode opplevelser, erfaringer og læringsmuligheter.

 

IDEA Barnehage skal være et sted hvor barna skal være trygge og få den omsorg de behøver. Det skal være et sted hvor barna trives, utvikler sitt selvbilde og blir trygge på det å stå fram i gruppa.

Barnehagen vår skal være et sted hvor barna lærer noe og utvikler seg. De skal få inspirasjon til å sette i gang tankeprosesser, og få mulighet til å sette sine kreative evner ut i livet.

Barnehagen vår skal være et sted hvor barn skal være sammen med andre barn og voksne. Barna skal lære seg å mestre samspill med andre. De skal lære seg sosiale ferdigheter som det å utvikle et positivt selvbilde, selvstendighet, ta andres rolle, kunne samarbeide og vise omsorg for andre.

Barnehagen vår skal være et sted hvor barn skal være barn. Den frie leken skal stå sentralt i hverdagen – og vi skal ha god tid til den.

Leken kan være et av instrumentene barna bruker for å uttrykke de inntrykk de har fått, samtidig som leken skal være et mål i seg selv.

Leken skal være lystbetont og indremotivert.

Vi vil ha en barnehage hvor vi ser alle barn, tar dem på alvor, anerkjenner dem og inspirerer til nye tankeprosesser og ny læring hos barn.