IDEA Ung gir elever mulighet til å fullføre utdanning

– Økende sosialt, økonomisk, kulturelt og akademisk utenforskap blant unge mennesker, er en av våre største samfunnsøkonomiske utfordringer. Frafall i skolen er en sterkt påvirkende faktor for utenforskap blant barn og unge. Innsatsen kan nesten ikke startes tidlig nok, sier veileder ved IDEA Kompetanse, Øystein Skatvedt Ytterbø. Han er veilederen som gir ungdom mestringsfølelse på en alternativ arena.

Pilotprosjekt med kommunen

I 2021 startet IDEA Kompetanse prøveprosjektet IDEA ung, sammen med skolene i Notodden. Formålet var å tilby ungdomsskoleelever en alternativ læringsarena. Med sine erfaringer fra klasserommet og ungdomsarbeid har Skatvedt Ytterbø klokkertro på at alternative opplæringsarenaer er viktig, for å nå de som forbinder skole med nesten noe utelukkende negativt.
– Tanken var å se om vår tilnærming og metodikk til voksne jobbsøkere, kunne overføres til ungdommer, forteller han.

Tilrettelagt

Han er veileder i tiltaket AFT, Arbeidsforberedende trening. Det er et tilbud for voksne personer som trenger å jobbe i et tilrettelagt arbeidsmiljø før de starter arbeidstrening i en vanlig bedrift.  Det har vist seg å være et godt utgangspunkt også for elever som strever på skolen. Pilotprosjektet IDEA Ung har gitt svært gode resultater, og er nå videreført til å også omfatte elever ved den videregående skolen.
– Det er elever der ute som forbinder skole med det å føle seg mislykket, som et sted hvor de opplever konflikter, utenforskap og det å ha det vanskelig, sier Skatvedt Ytterbø.
I stedet for å møte på skolen, får elevene være utplassert ved IDEA Kompetanses læringssenter på Tuven i Notodden. Her følger de undervisning i klasserom, de får kartlagt egne ressurser, kan prøve seg i ulike arbeidsmiljø og ikke minst ha en svært dedikert lærer/veileder som følger dem tett.

Blir hørt

Han fremhever en annen suksessfaktor.
-Elevene reagerer spesielt godt på brukermedvirkning. De får krav som de må forholde seg til, men har også mulighet til å være med på å bestemme. Som for eksempel ved å bli spurt om hva de synes, forklarer Øystein.
«IDEA Ung»-klassen har søkelys på verdier som trygghet, tilhørighet, samhold og omsorg.
– Det er viktige og konkrete ting vi trenger for å kunne være i stand til å lære, mener pedagogen.

De må bygge selvrespekt og få en trygghet. De trenger å få vite at jeg investerer i dem, og at de som person er god nok for meg.

Gjennom prosjektet har han møtt ungdommer som ikke har troen på at en fremtid for dem, innebærer skole og jobb. Da handler det ikke om å pugge engelske gloser.
– Det å komme innunder skallet, eller ikke gi de noen grunn til å ha et skall i det hele tatt, er viktig. De må bygge selvrespekt og få en trygghet. De trenger å få vite at jeg investerer i dem, og at de som person er god nok for meg. Du er bra nok uansett, mener Skatvedt Ytterbø.

Fagbrev

Denne våren har det vært en liten gjeng med vgs.-elever fra 16 til 19 år, som gjennom prosjektet følger et normalløp i fagene engelsk og naturfag. IDEA Ung tar også imot elever via oppfølgingstjenesten, som får fagopplæring ved bedriften. Det er mulighet for tilrettelagt opplæring mot et fagbrev.
Alle elever får sin egen individuelle plan, med mulighet for tilpasninger og tilrettelegging ut ifra behov. Samt rådgivning til hva de bør satse på videre.

Mer informasjon om tilpasset fagløp: Ta fagbrev hos oss