Opptak og priser

Alle barnehagene i Notodden har et samordna opptak; hovedopptaket er på våren. Men i den grad det er ledig kapasitet, tar vi imot nye barn fortløpende gjennom hele høsten.

Barnehagen følger makspris for barnehager som er fastsatt av regjeringen, med nye satser pr. 01.01.18.
 
Priseksempler:
Full plass: kr 3135,– (i tillegg kommer kr 350,– for mat)
60 % plass: kr 1181,– (i tillegg kommer mat- og administrasjonstillegg på til sammen kr 360,–)
Dagspris kr 300,– 
Dersom barnet ikke har full plass, er det fullt mulig å kjøpe ekstradager om man av og til har behov for det, dersom barnehagen har kapasitet. 
 
Barnehagen har 30 % søskenmoderasjon på barn nr. to og 50 % på barn nr. tre. 
 
Vil du søke plass i vår barnehage? 
Alle søknader leveres elektronisk til felles hovedportal for barnehagene i Notodden kommune
 
 
 
 
 
Søknadsfrist for neste barnehageår, 2020/2021, er 1. mars 2020!
Om du ønsker å søke utenom hovedopptaket, skal du også søke elektronisk via felles hovedportal. Disse søknadene vil bli vurdert fortløpende av