Om IDEA Kompetanse

Om IDEA Kompetanse
Samspill skaper resultater er IDEA Kompetanse sin visjon.

IDEA Kompetanse er en Arbeid & Inkluderingsbedrift med hovedkontor på Notodden og røtter tilbake til 1969. I dag er bedriften lokalisert i store deler av Telemark og Buskerud (se lokasjoner). Kjernevirksomheten er arbeidsinkludering ved å bidra til at personer som står utenfor arbeidslivet kommer i jobb, hindre at personer faller ut av arbeidslivet og gi gode og utviklende varig tilrettelagte arbeidsplasser.

IDEA Kompetanse drifter også relaterte prosjekter på oppdrag fra kommuner. Barnehagene og Plast benyttes aktivt i arbeidsinkluderingen og gir verdifull arbeidstrening for jobbsøkere og gode kvaliseringsplasser, f.eks kvalifisering til fagarbeider eller annet kompetansebevis. Satsing på catering, kantiner, kafedrift, vaskeri og vedproduksjon er knyttet til varig tilrettelagte arbeidsplasser.

Vi er opptatt av kontinuerlige forbedringer, og har fokus på innovasjon og modernisering. 

Våre kjerneverdier: Tillit, Engasjement, Lojalitet og Likeverd.

IDEA Kompetanse er organisert i fem avdelinger, der Vekst også inkluderer virksomhetsområdene Mat og Vaskeri.

 

IDEA Kompetanse er medlem i arbeidsgiverforeningen NHO Service og Handel og bransjeforeningen Arbeid & Inkludering samt at vi er interessepolitisk medlem (støttemedlem) i ASVL. I tillegg er vi medlem i en rekke andre bransjeforeninger, nettverk og interesseorganisasjoner som f.eks. Kongsberg Næringsforening og Private Barnehagers Landsforening.

 

 

 

 

IDEA Kompetanse AS

Etablert: 1991 (1969)

Antall ansatte: 130

Antall formidlinger: 370 stk. i 2019

Inntekter: 141 MNOK

Eiere: Notodden kommune og Nome kommune

Styreleder: Pål Kristiansen

Adm.dir.: Marit Kasin

Hovedkontor: Notodden