Visjon og vedtekter

 

IDEA Kompetanse sin visjon er: Samspill skaper resultater.

Forretningsidéen er: Vi skaper unike verdier gjennom utvikling av menneskelige ressurser, tjenesteyting og produksjon.

 

Formål: Selskapet skal være morselskap i arbeid- og inkluderingskonsernet IDEA Kompetanse. Selskapet skal eie og utvikle selskaper som har til formål å bidra i konsernets arbeids- og inkluderingsvirksomhet. Selskapet skal eie selskap som skal være kvalifisert for arbeidsmarkedstiltak med spesifikke krav, tiltaksarrangør e.l. Selskapet skal forvalte konsernets bygg og produsere fellestjenester for datterselskapene. Selskapet har et ideelt formål og eventuelle overskudd skal reinvesteres i virksomheten for å fremme formålet. Selskapet kan ikke gi utbytte. 

 

Her er selskapets vedtekter.