Visjon og vedtekter

 

IDEA Kompetanse sin visjon er: Samspill skaper resultater.

Forretningsidéen er: Vi skaper unike verdier gjennom utvikling av menneskelige ressurser, tjenesteyting og produksjon.

 

Formål

  • IDEA Kompetanse skal sammen med arbeidsgivere legge til rette for at mennesker med bistandsbehov skal komme i arbeid.
  • IDEA Kompetanse skal være en aktiv bidragsyter for økt livskvalitet og verdiskapning i kommunene.
  • IDEA Kompetanse skal gjennom profesjonell produksjon skape gode og lønnsomme arbeidsplasser og bidra med etterspurt kompetanse i markedet.
  • IDEA Kompetanse skal være en unik aktør for tilrettelagte arbeidsplasser.

 

Her er selskapets vedtekter.