Om IDEA Nome

IDEA Nome er en av mange avdelinger i IDEA Kompetanse. IDEA Nome er lokalisert til Dagsrudområdet, som ligger mellom Ulefoss og Lunde.

Den gamle attføringsbedriften KanJa ble i 2016 fusjonert inn i IDEA Kompetanse. KanJa har en lang historie i Nome kommune. For å møte framtida på en best mulig måte ble det besluttet å fusjonere bedriften inn i IDEA Kompetanse. Avdelingen i Nome er med det en del av et større fagmiljø. Nome kommune er etter fusjonen medeier i IDEA Kompetanse. 

Avdelingen er fortsatt en tilbyder av tjenester i Nome kommune. Vi holder på gamle tradisjoner og innarbeidede tjenester, men vi er også opptatt av nyskaping og omstilling for å kunne tilby gode tjenester i framtida. Våre oppdragsgivere er både bedrifter, kommuner og privatpersoner.

For mer informasjon om avdelingen: Se menyen til venstre. Ytterligere informasjon om våre tjenester får du også ved å trykke på linkene under.
 

Våre tjenester

Actus (aktivitetssenter)
Vaktmestertjenester
Jobbfrukt
Monteringsavdeling
Flisfyring
Makulering
Bassengdrift og renhold