Torsdag 24. juni, 2021 fikk vi besøk av finansminister Jan Tore Sanner. Han hadde valgt seg ut noen få bedrifter til sitt dagsprogram i Kongsberg. 

 

Arbeidsinkludering og flere mennesker i arbeid er tydeligvis viktig for regjeringen, og kan se ut til å bli et tema i den kommende valgkampen. 

-Vi verdsetter at politikere ønsker førstehåndskunnskap om hva som gjøres er for å bekjempe utenforskap, sier avdelingsleder for jobb- og utviklingsavdelingen i IDEA kompetanse, Silje Brokke. 

Finansministeren uttrykte at selv i departementene er de opptatt av inkludering og ansetter mennesker med spesielle utfordringer eller hull i cv’en.   

 

-Vi trenger bedrifter som IDEA Kompetanse for å hjelpe enkeltmenneskene som står utenfor.  Det er viktig i både mikro- og makroperspektiv, uttalte Sanner. Det er viktig for samfunnet generelt og det betyr enormt mye for enkeltmennesket å få en ny start. 

 

-Vårt samfunnsoppdrag er å hjelpe mennesker som av en eller annen grunn har falt utenfor arbeidslivet tilbake i jobb. Det har vi lykkes vi bra med og finansministeren ville gjerne vite mer om hvordan vi gjør det.  

 

IDEA har 14 ansatte i Kongsberg, som hittil i år har fått 40 mennesker ut i jobb. Tilsammen formidlet IDEAs ulike oppfølgingsteam rundt i Vest-Viken og Vestfold Telemark 746 mennesker til jobb i 2020. Formidlingsresultatene deres ligger jevnt blant de  fem beste arbeids og inkluderingsbedriftene i landet. 

 

-Det hadde imidlertid vært umulig å få til dette uten gode samarbeidspartnere i det lokale næringslivet. Det betyr alt at de åpner sine dører for våre jobbsøkere forteller Brokke. 

Ministerbesøk

Tekst og foto: Astrid Berdal