Finansminister Jan Tore Sanner besøker IDEA Kompetanse

Finansminister Jan Tore Sanner besøker IDEA Kompetanse

 

Torsdag 24. juni, 2021 fikk vi besøk av finansminister Jan Tore Sanner. Han hadde valgt seg ut noen få bedrifter til sitt dagsprogram i Kongsberg. 

 

Arbeidsinkludering og flere mennesker i arbeid er tydeligvis viktig for regjeringen, og kan se ut til å bli et tema i den kommende valgkampen. 

-Vi verdsetter at politikere ønsker førstehåndskunnskap om hva som gjøres er for å bekjempe utenforskap, sier avdelingsleder for jobb- og utviklingsavdelingen i IDEA kompetanse, Silje Brokke. 

Finansministeren uttrykte at selv i departementene er de opptatt av inkludering og ansetter mennesker med spesielle utfordringer eller hull i cv’en.   

 

-Vi trenger bedrifter som IDEA Kompetanse for å hjelpe enkeltmenneskene som står utenfor.  Det er viktig i både mikro- og makroperspektiv, uttalte Sanner. Det er viktig for samfunnet generelt og det betyr enormt mye for enkeltmennesket å få en ny start. 

 

-Vårt samfunnsoppdrag er å hjelpe mennesker som av en eller annen grunn har falt utenfor arbeidslivet tilbake i jobb. Det har vi lykkes vi bra med og finansministeren ville gjerne vite mer om hvordan vi gjør det.  

 

IDEA har 14 ansatte i Kongsberg, som hittil i år har fått 40 mennesker ut i jobb. Tilsammen formidlet IDEAs ulike oppfølgingsteam rundt i Vest-Viken og Vestfold Telemark 746 mennesker til jobb i 2020. Formidlingsresultatene deres ligger jevnt blant de  fem beste arbeids og inkluderingsbedriftene i landet. 

 

-Det hadde imidlertid vært umulig å få til dette uten gode samarbeidspartnere i det lokale næringslivet. Det betyr alt at de åpner sine dører for våre jobbsøkere forteller Brokke. 

Ministerbesøk

Tekst og foto: Astrid Berdal