IDEA Kompetanse har gjennom snart ett år hatt et eget internt lederutviklingsprogram, som vår egen Marit Kasin er ansvarlig for. Kolleger som er mellomledere, arbeidsledere og teamledere møtes jevnlig for å lære mer om ledelse.

Nylig gikk turen til Telemarks kunstmuseum i Notodden. På programmet var det foredrag av administrasjonssjef Gudmund Nørstrud om arbeidsmiljø. Administrerende direktør Tove Merethe Birkelund fortalte om samskaping – være ett lag og med felles målsettinger.
Dette ble praktisert via kunstutstillingen, hvor Marit utfordret deltakerne til å velge seg ut et kunstverk hver. De fortalte med begrunnelser og assosiasjoner, om hvorfor de valgte akkurat dette verket. En god øvelse på samskaping!