Kvalitet

Kvalitet i alle ledd

Kvalitet

IDEA Plast er sertifisert i henhold til:

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • Svanesertifisert på spesifikke produkter