Kontakt oss

På denne siden kan du finne kontaktpersoner og skjemaer for hver avdeling.

Dersom du skal sende oss en faktura:

Vi ber om at alle fakturaer til våre selskaper sendes EHF-faktura, alternativt som PDF til følgende:

IDEA Kompetanse Arbeid og Inkludering AS: 825886842@autoinvoice.no

IDEA Barnehage AS: 925884979@autoinvoice.no

IDEA Kompetanse Jobb og Utvikling AS: 925994995@autoinvoice.no

IDEA Plast og Mekanisk AS: 925880809@autoinvoice.no

IDEA Kompetanse AS: 960319435@autoinvoice.no

Alle fakturaer skal stilles til riktig selskap og merkes med bestillers navn. En slik fremgangsmåte sikrer at fakturaer behandles raskere, og at betaling skjer til rett tid

Administrasjon
Bedriftsrådgivning
Tjenester til NAV
Inkluderingstjenester
Plast og Mekanisk
Mat og Catering
Barnehage Notodden
Barnehage Kongsberg
Vaskeriet
Treproduksjon
Øvrige tjenester

Marit Kasin

Administrerende Direktør

Gudmund Nørstrud

Administrasjonssjef