Kongsberg

Behov for barnehageplass i Kongsberg? Vi har ledig fra august. Søknadsfrist 1.mars. Om du vil se hvordan det er hos oss kan vi avtale et besøk.

IDEA Barnehage ligger i Wennersborg skolekrets med gangavstand til Kongsberg Teknologipark. Barnehagen har et variert og spennende uteområde med naturlig skogsterreng i tillegg til opparbeidede lekesoner. Vi har nærhet til skog og fritidsområder noe som gir oss gode muligheter til å gi barna et allsidig tilbud. Idea barnehage er en avdelingsbarnehage med aldersinndelte grupper. Vi mener det er gunstig med tanke på tilrettelegging av aktiviteter og individuelle behov. Dette gjenspeiles i det fysiske miljøet både inne og ute. Organiseringen gir oss gode muligheter for fleksibilitet og spontanitet i hverdagen. 

Barnehagen benytter et godt opparbeidet område i skogen ca. 400 meter fra barnehagen. Her har vi grillhytte og bålplass med mer. 

Vi tilbyr hele og delte plasser for barn i alderen 0–6 år.

Åpningstider: kl. 06.4516.45. Maks oppholdstid pr. dag er 9 timer.

Se barnehagens vedtekter for ytterligere info om åpningstider og ferie.