Utdanningsprogrammet Erasmus+ gjør at bedrifter kan hente inspirasjon og kunnskap om inkludering på tvers av europeiske landegrenser. – Har du mulighet til å være med, så grip sjansen, sier ansatte ved IDEA Kompetanse. De har fått kofferten fylt opp av ny kunnskap og erfaringer.

Får observere inkluderingsarbeid

IDEA Kompetanse har siden 2022 vært med i Erasmus+, verdens største utdanningsprogram. Så langt har 12 ansatte deltatt på studiereiser til land som Spania, Malta og Slovenia. De har blitt tatt imot av kolleger i søsterbedrifter, og fått vært med på alt fra jobbskygging, til undervisning og kurs. I år er det 12 nye ansatte som får muligheten til å pakke kofferten for en reise utenlands. Samarbeids-bedrifter i Polen, Malta og Spania er klare for besøk.

Kreativ tenkning i Slovenia

Torgunn Haugen, Svein Erik Lurdalen og Mette Kisfoss tilbrakte en arbeidsuke i Ljubljana i Slovenia, i august i fjor. De ble en del av en klasse som fikk lære nye metoder på å møte utfordringer med kreativ tenkning. Med 15 elever, fra Norge, Island, Spania, Polen, Kroatia og Romania, samt en lærer fra Slovenia, så ble det en skikkelig kulturutveksling.
-Jeg ble positivt overrasket over at kursopplegget var så faglig høyt. Vi fikk et stort faglig utbytte. Har du mulighet til å være med, så grip sjansen, sier Svein Erik Lurdalen.
Han får samtykke fra resten av reise-gjengen.
– Det ble en fantastisk kombinasjon av faglighet og opplevelse, er kollegene fra IDEAs avdeling i Notodden enige om.

Jeg ble positivt overrasket over at kursopplegget var så faglig høyt. Vi fikk et stort faglig utbytte.

Trioen fikk et møte med læringsstrategien «Seks tenkehatter», et kommunikasjons- og resonnementsverktøy som er utviklet av Edward de Bono.
– Det er et flott gruppeverktøy, som vi har brukt bevisst i etterkant, sier Mette Kisfoss.
Ansatte fra IDEA Kompetanse har også tatt del i arbeidshverdagen til en større inkluderingsbedrift i Malta, for å se hvordan de tilrettelegger for funksjonshemmede i arbeidslivet, og hvordan de jobber med å tilrettelegge og kvalifisere for aktivitet og arbeid.

Har fylt opp kofferten med kunnskap: F.v. Torgunn Haugen, Svein Erik Lurdalen, Ann Kristin Røed og Mette Kisfoss.

Bygge nettverk

Ann Kristin Røed var en del av delegasjonen som reiste til Vigo i Spania. Målet var å følge en tiltaksarrangør i deres arbeidshverdag, og få innblikk i deres kompetanse og arbeidsmetodikk. Den spanske tilnærmingen kan også overføres til metodikken her.
– Bedriften vi besøkte i Spania benyttet seg av SE-metodikken (Supported Employment), som jo er en metode vi bruker i Norge også. Det var spesielt lærerikt å få oppleve en arbeidshverdag i et av deres internasjonale prosjekter, hvor innovasjon var tema. Vi observerte at også innen dette temaet var SE-metodikken benyttet, forteller Røed.
Som ansvarlig for Erasmus+-prosjektet i konsernet, er hun ikke i tvil om at Erasmus+-prosjektet gir ansatte i konsernet en gylden mulighet.
– Dette gir oss en mulighet for å øke de ansattes kompetanse og for å bygge nettverk på tvers av landegrenser. Gjennom Erasmus+ får vi mulighet til å besøke bedrifter i Europa som jobber med det samme som oss. Det er en spennende mulighet for utvikling av konsepter og kunnskap, sier Røed.
Alle som reiser på tur, er med på å sette læringsmål for oppholdet. Det skal også være en plan for å dele ny kunnskap videre ut til kollegene i avdelingene, og skrive rapport i etterkant.
-På den måten får alle ansatte dra nytte av den muligheten Erasmus+ gir oss, sier Røed.

FAKTA
• Verdens største utdanningsprogram, med et budsjett på 28,8 milliarder euro for perioden 2021-2027.
• Støtter mobilitet og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet: barnehage, grunnskole, 
videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning og voksenopplæring.
• Grønn og digital omstilling, inkludering og mangfold er overgripende prioriteringer som skal prege aktivitetene i Erasmus+ 2021-2027.
Les mer på: Erasmuspluss

LES OGSÅ: IDEA Kompetanse er med i landsdekkende Kopano-kjede.