Jobbe hos oss?

Arbeids og Inkluderingskonsernet IDEA Kompetanse AS er en spennende arbeidsplass med lokasjoner i Vestfold og Telemark og Viken.

Hele IDEA Konsernet har ambisjon om å være en arbeidsplass der resultater, utvikling og samspill mennesker imellom verdsettes høyt. Arbeidets art og konsernets hovedoppgave medfører hyppig og utbredt kontakt mellom ansatte, jobbsøkere, kunder, leverandører og et nettverk av forbindelser og interessenter. For oss er det viktig å utvikle og rekruttere ansatte som tenker resultater, innovasjon og bidrar til et godt arbeidsmiljø, med basis i god fagkunnskap, fleksible holdninger og bedriftens kjerneverdier – tillit, engasjement, lojalitet og likeverd.

Ledige stillinger
Generell jobbsøknad
Arbeidsledere/veiledere, Nome

Ledige stillinger

Vi lyser stadig ut stillinger i flere av våre avdelinger på denne siden. Dersom det ikke er noen stillinger, betyr det at vi for tiden ikke har noe ledig.

IDEA Kompetanse Arbeid og Inkludering AS søker:

Miljøterapeut/Helsefagarbeider

I 100% vikariat.

Vil du være med å skape gode og meningsfulle dager for mennesker med ulike bistandsbehov?

Actus dagsenter er et dagtilbud for 28 unike brukere, der hovedmålet er trivsel gjennom aktivitet og læring. Dagsenteret holder til i flotte omgivelser på Dagsrud i Nome kommune.

Du vil inngå i et team med ulik faglig erfaringsbasert kompetanse. Oppgavene vil være knytta til daglig aktivisering, bistand i ulike situasjoner og deltakelse i utviklingsarbeid.

Vi krever at du:

Bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Har god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.

Har førerkort klasse B.

Kan delta i alle typer aktiviteter, som for eksempel bassengtrening.

Kan møte, forstå og mestre utfordrende atferd.

Kan bidra til et godt arbeidsmiljø.

Kvalifikasjoner og egenskaper:

3-årig helsefaglig høyskoleutdanning/helsefagarbeider

Kreativ, fleksibel og positiv person.

Personlig egnethet vektlegges.

Menn oppfordres til å søke.

Vi tilbyr:

Spennende arbeidsoppgaver med muligheter for faglig og personlig utvikling.

Godt arbeidsmiljø og allsidig kompetanse.

Lønns og arbeidsbetingelser etter nærmere avtale.

Søknad og CV og evt spørsmål vedrørende stilling:

Conni Larsen, mobil 95126728 eller e-post: cla@ideakompetanse.no

Attester og vitnemål blir etterspurt i forbindelse med intervju.

Søknadsfrist: 10.11.2021

Ved ansettelse må politiattest fremlegges.

Generell søknad

Send gjerne en generell søknad med CV dersom du ønsker å jobbe i Arbeids og Inkluderingskonsernet IDEA. Generelle søknader blir oppbevart inntil 1 år frem i tid, deretter slettet.

Generell søknad sendes Administrasjonssjef Gudmund Nørstrud, gun@ideakompetanse.no