Jobbe hos oss?

Arbeids og Inkluderingskonsernet IDEA Kompetanse AS er en spennende arbeidsplass med lokasjoner i Vestfold og Telemark og Viken.

Hele IDEA Konsernet har ambisjon om å være en arbeidsplass der resultater, utvikling og samspill mennesker imellom verdsettes høyt. Arbeidets art og konsernets hovedoppgave medfører hyppig og utbredt kontakt mellom ansatte, jobbsøkere, kunder, leverandører og et nettverk av forbindelser og interessenter. For oss er det viktig å utvikle og rekruttere ansatte som tenker resultater, innovasjon og bidrar til et godt arbeidsmiljø, med basis i god fagkunnskap, fleksible holdninger og bedriftens kjerneverdier - inkluderende, dynamisk, engasjerende og attraktiv.