Vest-Telemark

Brøløsvegen 28, Seljord

Ring oss på 35 06 59 50

Hovedformålet til IDEA Kompetanse er å kvalifisere og formidle personer til ordinær jobb. IDEA Vest-Telemark utfører arbeidsmarkedstiltak for NAV. De søker jobbsøkere inn til alle tiltak, og vi samarbeider tett igjennom hele tiltaksperioden. 

Hvis du ser dette som en mulighet for deg for å komme tilbake i jobb, må du i dialog med NAV for at de vurderer ditt behov for tiltaksplass.