IDEA Kompetanse tilbyr et bredt spekter av bedriftstjenester, og har flere ansatte som har lang erfaring i å bistå både privat næringsliv, kommunale og fylkeskommunale virksomheter.

Vinje kommune gikk for en tid siden fra å være en organisasjon med to-nivåer og flat struktur, til inndelte tjenesteområder med underliggende driftsenheter.
Servicekontoret, politisk sekretariat, arkiv og HR, ble slått sammen til enheten «Organisasjon og Innovasjon». Ansatte ved de ulike tjenestene har ikke hatt noen naturlige møtepunkter i det fysiske kontorlandskapet.
– Alle sitter på forskjellige plasser i kommunehuset, og har sittet litt på hver sin tue, forteller organisasjonssjef Margit Elise Karlsen i Vinje kommune.
I tillegg kom Covid i 2020, som skapte enda mer avstand med hjemmekontor og restriksjoner.

Organisasjonssjef Margit Elise Karlsen i Vinje kommune.

Vi-følelsen

For å utvikle enheten hun leder enda mer, ville organisasjonssjefen dyrke frem Vi-følelsen. IDEA Kompetanse har gjennom flere år bistått bedrifter i teamutvikling, og hvordan man kan bli enda bedre sammen. For mange bedrifter betyr det mye å få nye øyne inn i organisasjonen. Det gjorde det også i Vinje.
Nøkkelen ble innføring av LEAN, som er et verktøy og en metode som dekker et stort område innenfor prosess og forbedring. Hos staben i Vinje ble etablert felles tavlemøter en gang i uken.
– Det har vært en berikelse og en forbedring. Det er med på å binde oss sammen som et team. Fra å ha personalmøter annenhver måned, møtes vi nå mandag morgen. Det gir også meg et fora hvor jeg kan informere mer og oftere enn tidligere, sier Karlsen.

Fleksibelt og utfordrende

Som et ledd i teamutviklingen, har de ansatte også vært gjennom en kartleggingsprosess ved bruk av InFlow24 og team@work, for å bli kjent med hverandres styrker og ressurser.
– De fleste syntes det var interessant. Det var flere som ikke kjente seg igjen, men som fikk tilbakemelding fra kollegene at det stemte. Vi er ulike på jobb og privat. Det hele ble en prosess hvor vi ble bedre kjent med hverandre, forteller Karlsen.
Organisasjonssjefen er svært fornøyd med prosessen hun og de ansatte har vært gjennom.
-Utfordringen var hvordan vi skulle angripe den. Jeg var i utgangspunktet veldig usikker på hvordan alle ville ta imot dette, da det har vært snakk om en halv arbeidsdag annenhver måned i nesten et halvt år. Arbeidsoppgavene forsvinner jo ikke. Men IDEA Kompetanse har vært kjempefleksible og flinke til å tilpasse. At vi kunne justere kursen underveis, har vært veldig positivt. Hver eneste samling har gått over all forventning, sier hun.
-Kjemien stemte, kursholderne fra IDEA var energiske og skapte engasjement. Vi fikk alle en god relasjon, sier hun.
– For akkurat dette her, valgte vi riktige folk, sier hun.

-Takk for tilliten!

Torgunn Haugen og Anette Mørk, er to av IDEA Kompetanses ansatte, som er med å bistå i prosesser som lederutvikling, teamutvikling, endringsprosesser og bedriftskultur, blant flere tjenester.

Torgunn Haugen og Anette Mørk fra IDEA Kompetanse.

– Det har vært spennende å være med i teamutviklingsprosessen sammen med engasjerte ansatte i avdelingen organisasjon og innovasjon i Vinje kommune. Leder Margit Elise Karlsen har valgt sette av tid og ressurser på egne ansatte for å fremme Vi-følelsen. Dette tror vi er et viktig bidrag for å bygge god kultur og trivsel på arbeidsplassen. Vi takker Margit og Vinje kommune for tilliten og oppdraget, sier Haugen og Mørk.

Les mer om våre bedriftstjenesterBedriftsrådgivning