Kopano er en landsdekkende kjede av Norges ledende arbeids- og inkluderingsbedrifter, og eid av det offentlige. IDEA Kompetanse er nå én av 23 partnerbedrifter i kjeden. Som konsernets administrerende direktør sitter Marit Kasin i lederforumet i Kopano. Silje Brokke, som er avdelingssjef for Jobb og Utvikling/Arbeid og Inkludering/AFT, er kjede-leder. Og være en del av en stor familie med andre arbeids- og inkluderingsbedrifter, har vært et strategisk og viktig valg for fremtiden.
– Når vi er flere samlet, har vi ressursene til å utvikle oss, sier Marit Kasin og Silje Brokke.
– Synergieffekten er at vi blir sterke og store. Vi har større muligheter til å bevare markedsandeler, og etablere enda flere, mener de.

Resultater

Og være med i alliansen med strategiske samarbeidspartnere rundt om i hele Norge, har allerede gitt resultater. Arbeids- og inkluderingsbedriftene lever i stor grad av anbudsbaserte tjenester fra NAV, hvor det er en stadig tøffere konkurranse. Kjedesamarbeidet sørger for at bedriftene har økt ressursene sine inn mot konkurranser.
– Å skrive anbud er et eget fagfelt. At vi gjennom Kopano har fått et samarbeid for å skrive de best mulig, gir oss et konkurransefortrinn, sier Brokke, som er en av kjedens anbuds-spesialister.
Det betyr at hun kan lånes ut til andre Kopano-bedrifter i landet, når det legges ut nye anbud i deres områder. Det betyr også bistand tilbake.
– Vi gjenvinner kompetanse, ved å bruke hverandre, sier Kasin.

Samarbeidet vil være med på å styrke utviklingen vår enormt.

Digital posisjon

IDEA Kompetanse styrkes når det gjelder digital utvikling. Kopano har som målsetting å være i en digital posisjon, og har utviklet et helt nytt fagsystem. Verktøyet «Karriereportalen» er spesielt designet for bransjen, og er allerede tatt i bruk av både veiledere og deltakere i de ulike tiltakene.
-Karriereportalen er et skreddersydd system som gjør at deltakerne og kunden, som er NAV, får best mulig utbytte og at vi kan levere tjenesten best mulig. Det er en stor fordel å ha kontroll over egne fagsystemer, sier Brokke.
-Vi ser at dette også gjør at vi sparer inn på systemer, det er bærekraftig drift, sier Kasin.
IDEA Kompetanse merker at kravene til leveransen av VTA (varig tilrettelagt arbeid) og AFT (arbeidsforberedende tiltak) blir større og større. Og være med i en kjede sammen med andre forhåndsgodkjente leverandører er en stor fordel også her.
– Samarbeidet vil være med på å styrke utviklingen vår enormt, mener Brokke.

Vi beholder IDEA´s kultur og identitet. Partnersamarbeidet er en gjeng med selvstendige bedrifter som er seg selv.

Holder på egen kultur

IDEA Kompetanse har alltid vært opptatt av å finne nye muligheter til å bli enda sterkere, i en stadig konkurranseutsatt bransje. Da administrerende direktør ble presentert for muligheten om å komme innunder en allianse av bedrifter med samme mål og verdier, startet ballen på innsiden av IDEA å rulle.
– Vi ble raskt enige om at dette var vi nødt til vi være med på, og vi så behovet for å øke samarbeidet for å styrke tjenesteleveransen, sier Kasin.
Hun forsikrer at dette ikke har gått på bekostning av historien og filosofien til arbeids- og inkluderingsbedriften som ble etablert i 1969. Alliansen er tuftet på et åpent samarbeid med lokale tilpasninger.
– Vi beholder IDEA´s kultur og identitet. Partnersamarbeidet er en gjeng med selvstendige bedrifter som er seg selv, sier Kasin.

Fremoverlente

At IDEA Kompetanse er i et felleskap med søsterbedrifter over hele landet, gir dem en skikkelig boost.
-Felles for alle partnerne er at de liker utvikling, er fremoverlente og faglig sterke. Dette har gitt oss veldig mye på mange områder, og vi er veldig glade for å være en del av dette samarbeidet, sier dem.

Tallene for 2022 viser at Kopano-kjeden omsatte for 1,8 milliarder kroner og har over 1 400 ansatte. Kjeden forvalter til sammen 4 900 tiltaksplasser.

Les mer om kjedesamarbeidet på nettsiden: Kopano.no

LES OGSÅ: IDEA Plast og Mekanisk i Notodden sender 600 liters kasser til Singapore