Erasmus+ har gitt et samarbeid på tvers av landegrenser

Gjennom verdens største utvekslingsprogram Erasmus+, har IDEA Kompetanse og barnehagene i Kongsberg og Notodden, knyttet kontakter i Bulgaria.  Høsten 2023 fikk en delegasjon fra barnehagene i IDEA Kompetanse oppleve den bulgarske gjestfriheten, og se nærmere på deres barnehagehverdagen hos «Bratya Grimm» (Brødrene Grimm) som ligger i byen Shumen, i Bulgaria

Natur og utelek

Besøket nå blitt gjengjeldt, i en hjertelig utveksling. Pedagogene Evengeniya Mihuva, Kapka Sabeva og Petina Pomakov har fått et innblikk i den norske barnehagetradisjonen – med et spesielt fokus på natur og utelek. De ble blant annet tatt i mot av styrer ved IDEA Barnehage i Kongsberg, Elisabeth Klausen.
– Det er veldig interessant å se barna her leke og utforske naturen på denne måten, sier Evengenyia Mihuva, som er styrer i den bulgarske barnehagen.

Å gi barna kniver til å spikke med er helt uaktuelt

Hun er imponert over den norske tilnærmingen til utendørslek. I Bulgaria er de vant til strenge retningslinjer for sikkerhet. En kontrast til å se barna i Norge utfolde seg fritt blant trær og naturlige omgivelser.
– I Bulgaria er sikkerhet veldig viktig. Vår barnehage ligger midt i sentrum, omgitt av blokker. Vi har stort utendørsområdet, men er ikke så mye ute som dere er her. Vi har ingen trær eller skog i nærheten. Å gi barna kniver til å spikke med er helt uaktuelt, sier hun med et smil.

-Barna er veldig rolige

I Norge har naturen alltid vært en viktig del av barndommen, noe som gjenspeiles tydelig i barnehagens pedagogikk. Personalet fokuserer på læring gjennom samspill, lek og erfaringer, både i formelle og uformelle situasjoner. De veileder barna underveis og fletter Rammeplanens fagområder og føringer inn i hverdagen på en naturlig måte.

-Barna er veldig rolige. Er det på grunn av at dere er mye ute i naturen, sier gjestene fra Bulgaria.

IDEA barnehagene oppmuntrer ungene til å utforske og lære gjennom direkte kontakt med omgivelsene. Noe som gir dem verdifull kunnskap om natur og miljø. Gjestene fikk være med på flere pedagogiske opplegg basert på utendørsturer og leker, hvor selv den minste arten i naturen studeres. For hvor har det blitt av maureren etter den kalde vinteren?
-Det er like kaldt her nå i april som vinteren i Bulgaria, sier de besøkende og hutrer.
I tillegg til å oppleve natur og utelek i barnehagen i Kongsberg og Notodden, har de også fått oppleve kultur. Som Notodden kunstmuseum, Kronene i Håvet og Bergverksmuseet i Kongsberg. De avsluttet oppholdet med en dag i Oslo med Holmenkollen på ønskelisten.

Lærer av hverandre med Erasmus+

Barnehagen «Bratya Grimm» i Shumen har mange års erfaring med utvekslingsprogrammet Erasmus+. Nå er det etablert en god kontakt med barnehagene i IDEA Kompetanse. Det gjensidige besøket mellom barnehagene har ikke bare gitt de bulgarske barnehageansatte innsikt i den norske tilnærmingen til utendørsaktiviteter. Det har også skapt et viktig rom for kulturell utveksling og vennskap på tvers av landegrensene.
-Vi vil fortsette å ha denne kontakten og få lære av hverandre. Det er veldig interessant og viktig, sier barnehageansatte fra både Brødrene Grimm og IDEA Kompetanse.

LES: Kolleger i IDEA Kompetanse reiser ut i Europa for å lære mer om inkludering