Det har alltid handlet om mennesker

I 2019 ble IDEA Kompetanse 50 år! Det er menneskene som er i sentrum, og på oppdrag fra NAV og sammen med næringslivet og kommuner er IDEA Kompetanse med på å arbeidsinkludere! Den betydningen dette har for mange er helt avgjørende! Kompetanse er ofte en brobygger for å få og beholde et arbeid, derfor har IDEA mange kompetansearenaer der produksjoner er med på å kvalifisere til fagopplæring.

IDEA Kompetanse har også varige tilrettelagte arbeidsplasser for mange som trenger det, og det er av stor betydning i lokalmiljøene at man har gode arenaer med rette oppgaver.

1 januar 2021 dannet IDEA Kompetanse konsern med et morselskap og fire datterselskap.