Daglig leder, Gregar Høydal ved Gumpen Auto sier dette etter at han fikk hjelp av IDEA Kompetanse i en sykefraværssak hvor han søkte NAV arbeidslivssenter om støtte til Ekspertbistand:

– Dette har fungert kjempebra. Me fekk veldig god hjelp i å sette ein god plan i saken med tiltak for å få den sykemeldte tilbake i jobb. Var kjempegode møte sammen med den ansatte, ledelsen og ansatt/ ledelse sammen. Dette gjorde til at me fekk ein god forståelse ovenfor kvarandre under og etter at ekspertbistandensaken var over.

– Fekk veldig god hjelp i evaluering av arbeidsdagen til den ansatte slik at me med små grep kunne få arbeidsdagen til den ansatte mykje bedre, så me hadde eit kjempegodt samarbeid med IDEA Kompetanse under ekspertbistanden, og det var konsulenter der med kjempegod kunnskap som me absolutt vil anbefale for andre bedrifter.

Les mer om Ekspertbistand her.