Forskerne

Forskerne

FORSKERNE, tlf. 918 02 750   
avdeling for 23-åringene

Forskerne er en spennende gruppe å være i. To- og treåringene er aktive barn som utforsker, filosoferer, undersøker og er i stadig bevegelse. Vi i barnehagen vil sikre at barna opplever en hverdag som er preget av at de både gir og mottar omsorg og anerkjennelse fra hverandre. Nærhet, læring og kos står sentralt hos oss!

Vel så viktig er det for barn å lære seg sosiale ferdigheter. Det å kunne samhandle med andre består av mange viktige elementer. Vi må være veiledende voksne som viser og setter ord på ytringer og følelser hos barna. Da forsøker vi å hjelpe barna til å kunne sette seg inn i andres følelser, kunne bli enige i leken, hjelpe hverandre, vente på tur og tørre å si sine meninger.

Vi er opptatt av at barna skal føle seg trygge på avdelingen, og at vi skal ha god tid til hvert enkelt barn. For oss er det viktig å observere og samtale med barna hva de trenger og har behov for. I tillegg ønsker vi at barna skal få oppleve et rikt språkmiljø. Barna må få møte, sette ord på og lære ulike begreper. Vi liker å være ute, både på tur i skog og mark og på det fine utearealet vårt. Da får barna allsidige bevegelseserfaringer og et positivt møte med naturen.

Vi har valgt å dele forskerne inn i to mindre grupper. Dette har vi gjort for å bedre kunne legge til rette for alderstilpassete opplevelser og utfordringer i både samlingsstund, turer, frilek og måltider. Med mindre grupper sikrer vi også i større grad at hvert barn blir sett og får den støtten og tryggheten det trenger.