Vår dyktige kollega Anette Mørk har holdt foredrag om arbeidsglede for engasjerte tilhørere på Quality Hotel Grand Kongsberg. Medarbeidere som opplever høy grad av arbeidsglede og som finner jobben meningsfull og interessant, har mindre sykefravær og presterer bedre. Temaene Anette tok for seg i foredraget var:

  • Hvem er ansvarlig for et godt arbeidsmiljø og arbeidsglede
  • Hvor godt kjenner du deg selv og dine kollegaer
  • Hvilke briller tar jeg på meg når jeg ser på mine kollegaer
  • Gode grunner til å holde kjeft

Dersom du og din bedrift skal ha en samling og trenger påfyll, ta kontakt med Torgunn Haugen på telefon 41425245 eller tha@ideakompetanse.no for tilbud.