For arbeidsgivere

For arbeidsgivere

Hvilke tjenester tilbyr IDEA Kompetanse, avdeling Jobb & Utvikling, til arbeidsgivere?

Bedrifter fra det lokale næringslivet er IDEA Kompetanses viktigste samarbeidspartnere. For våre samarbeidspartnere bistår vi med organisasjonsutvikling og bemanning. Til dette benytter vi vår lange erfaring og høye kompetansee innen følgende tre hovedkategorier:
 • bemanning
 • rådgivning
 • opplæring

Se nærmere på kategoriene nedenfor og ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon vedrørende et mulig samarbeid eller har spørsmål.

Send gjerne inn vårt kontaktskjema, så tar vi kontakt med deg, eller ta kontakt med vår markesdskontakt i ditt distrikt:

Notodden   Midt-Telemark   Vest-Telemark   Kongsberg   Eiker   Drammen

 
 • Rett person i rett jobb

  IDEA Kompetanses hovedoppgave er å formidle arbeidskraft til lokalt næringsliv. IDEA Kompetanse bistår arbeidsgivere med å finne rett person til stillinger.

 • Bedriftsrådgivning

  IDEA Kompetanse kan hjelpe bedrifter og organisasjoner med å øke jobbnærværet for ansatte gjennom økt arbeidsglede og mestring.

 • Opplæring med tilskudd gjennom Kompetansepluss

  IDEA Kompetanse er en erfaren opplæringsbedrift med bred kompetanse på mange ulike felt. Vi bistår bedrifter og organisasjoner med kompetansehevende tiltak.

 • Verktøy og metodikk

  Vi benytter både nye metoder og vel utprøvde arbeidsprosesser for å oppnå de beste resultater av vårt arbeid.

 • Verdier og etiske retningslinjer

  IDEA Kompetanse AS er en arbeidsplass der samspill mennesker imellom er særdeles viktig. Arbeidets art og bedriftens hovedoppgave medfører utbredt kontakt med...

 • Årsrapport 2017

  I IDEA Jobb & Utviklings årsrapport kan du lese om eierforhold, organisasjonens oppbygning, resultater, og ikke minst om IDEAs kontinuerlige arbeid med å...