Folk i helse er pilotprosjektet som gir jobbsøkere muligheter innen helsesektoren.

Kurset Folk i helse gir varme hender innen helsesektoren. IDEA Kompetanse har siden høsten 2022 samarbeidet med NAV Vest-Viken og Røyken videregående skole om å utdanne helsefagarbeidere.

Folk i helse er komprimert utdanning

Via NAV Vest-Viken ble 36 deltakere plukket ut til å være med på et 12 ukers avklaringskurs ved IDEA Kompetanse, høsten 2022.
Formålet var å forberede dem til et komprimert utdanningsløp som helsefagarbeider.
Kursprogrammet besto av emner innen helsefag; som hygiene, taushetsplikt, ergonomi, førstehjelp, pleie og stell, hjelpemidler og teknologi, bare for å nevne noen få.
Det var også besøk «ute i felt» for å se og lære.

Ny kompetanse og nye sosiale bånd

Folk i helse ble definitivt en suksess. Deltakere knyttet sterke sosiale bånd som ga et flott klassemiljø.
De fikk ny fagkunnskap innen helse og omsorg. De fikk nye venner og nytt håp i arbeidslivet.
Og noen fikk en helt ny start i 2023!

Følges tett

18 deltakere går nå videre inn i et komprimert utdanningsløp for å bli helsefagarbeider.
I 1,5 år skal de kombinere skole ved Røyken videregående skole, og praksis ute i sykehjem, hjemmesykepleien og omsorgsboliger.
Anette Mørk er koordinator fra IDEA Kompetanse, og vil fortsette å følge deltakerne tett, hele veien.
– Vi i IDEA Kompetanse har underveis dialog med NAV Vest-Viken og Røyken videregående skole, for å sikre hele prosessen, forteller hun.

– Vi har også et veldig tett samarbeid med faglærerne på Røyken videregående, det setter vi veldig pris på, understreker hun.

Ferdig utdannet etter 3,5 år

Etter 1,5 år kan deltakerne bli lærlinger innen helse – og oppvekstfag.
Om 3,5 år kan de kalle seg helsefagarbeidere – og være svært ettertraktet i en sektor som så sårt trenger flere varme hender.
Dette fordi NAV Vest-Viken, IDEA Kompetanse og Røyken videregående skole dannet et samarbeid om å gi deltakere en gylden mulighet.
– Vi i IDEA Kompetanse er svært stolte av å få være en del av dette, sier Silje Brokke, avdelingsleder i IDEA Kompetanse jobb og utvikling