Filosofene / Friskus

Filosofene / Friskus

FILOSOFENE, tlf. 917 09 331
avdeling for 45-åringene
4
5-åringene er noen luringer! De er unike, morsomme, undrende, nysgjerrige, ivrige, hjelpsomme, lekende og klarer masse selv!
 
På Filosofene oppfordrer vi og legger til rette for at barna skal kunne mestre ting selv ved at de møter utfordringer som er tilpasset deres alder, behov og forutsetninger. Vi setter stor pris på leken og dens egenverdi i tillegg til lekens betydning for barns sosialisering. Barna skal utvikle sitt språk gjennom aktiv språkstimulering. Det blir derfor viktig å la barna få erfaringer med ulike begreper gjennom rim, regler, bøker og eventyr. Vi er ofte ute på turer hvor vi utforsker skogen som leke- og lærearena i forhold til språk, sosial kompetanse og ulike fagområder.

 

FRISKUS, tlf. 404 01 266
det lille ekstra for førskolebarna
Friskusgruppa i IDEA Barnehage er et unikt tilbud til de eldste barnehagebarna. På denne avdelingen legger vi opp til mye fysisk utfoldelse, i form av turer i nærmiljøet.

Siden barn i 56-årsalderen har et stort behov for fysisk utfoldelse, vil vi gi de utfordringer ute i naturen. Vi synes det er viktig at barna får oppleve glede og mestring ved å ferdes ute i naturen.

Vi har tilgang til et flott uteområde, ikke langt fra barnehagen. Der har vi en egen grillhytte, tauleker, sjørøverbåt og et passe utfordrende terreng for barna. Dette området bruker vi mye, og barna liker seg godt her!

Skoleforberedende aktiviteter som lek med bokstaver og tall er ting vi vektlegger.